Toeristen bevinden zich veelal op plekken waar ze niet eerder zijn geweest. Ze komen voor bezienswaardigheden en/of toeristische attracties. Goede bewegwijzering is hierbij essentieel. Het geeft de toerist een warm welkom en zorgt ervoor dat zij haar bestemming snel vindt. Het vinden van een camping of restaurant is vaak moeilijk, vooral als deze gevestigd zijn in het buitengebied. Maar ook hotels en pensions in de kernen zijn soms moeilijk te vinden als ze niet in het centrum gevestigd zijn. Sommige ondernemers denken aan hun bezoekers en plaatsen (vaak zonder vergunning) richtingsborden in de bermen van de weg of aan verkeersborden en lantaarnpalen. Als alle bedrijven dit doen, dan staat er al snel een woud van borden. Vaak zijn niet alle borden van eenzelfde kwaliteit en wordt niet alles regelmatig onderhouden. Uniforme bewegwijzering verhoogt de duidelijkheid en daarmee het nut van de bewegwijzering. Daarnaast is het een visitekaartje voor de gemeente, de plaats en de ondernemers zelf.

REVIS zorgt voor het gehele traject van voorbereiding tot plaatsing en onderhoud. Dit doet zij op basis van verhuur: De deelnemende bedrijven sluiten een huurcontract af, waarin wordt vastgelegd, dat REVIS gedurende een periode van 10-jaar zorgt voor het schoonmaken van de borden, herstel in geval van schade en het beheer van de borden. Tijdens de voorbereiding inventariseert REVIS de te verwijzen objecten aan de hand van een lijst met criteria. Voor deze objecten wordt een bewegwijzeringsplan opgesteld, waarna alle objecten afzonderlijk worden benaderd. Na inschrijving zorgt REVIS voor de benodigde vergunningen bij RWS, Provincie en Gemeentes, waarna de borden worden geproduceerd en geplaatst. Na plaatsing worden de borden in het beheer- en onderhoudssysteem van REVIS ondergebracht. Voor de uitvoering volgt REVIS de landelijke lijn, maar kan daar waar nodig de gewenste aanpassingen aanbrengen.