De kennis en ervaring, die wij de afgelopen jaren op het gebied van bewegwijzerings en huisstijlprojecten hebben opgedaan, is de basis voor de aktiviteiten op het gebied van advisering. De grote lijnen kan men in het algemeen zelf wel bedenken, maar de detaillering en de mogelijke valkuilen op de weg van voorbereiding en implementatie zijn doorgaans moeilijker in kaart te brengen. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn op velerlei gebied.

 

Onderzoek naar mogelijkheden

Op de locatie(s) wordt gekeken wat mogelijk is zowel qua grootte als uitvoering. Aan de hand hiervan worden er enige voorstellen in kaart gebracht met daarbij de plus- en minpunten van elk voorstel.

 

Inventarisatie

Bij de advisering wordt gekeken welke verschillende elementen er nodig zijn om een complete bewegwijzering of huisstijlimplementatie te maken. Vaak dient dit als basis voor het onderzoek naar de mogelijkheden, advies van het te gebruiken materiaal en het opstellen van het plan van aanpak c.q. uitvoering.

Innovatie

Vaak ontbreekt het aan tijd om innovaties uit te voeren. Maar stilstand is achteruitgang. Daarom nemen wij graag dit traject voor u uit handen. Samen met u (waarbij wij het meeste werk doen) helpen wij u op weg naar nieuwe produkten en/of diensten.

 

Opstellen plan van aanpak

Om een project goed tot uitvoering te brengen is het noodzakelijk, dat er een goed plan van aanpak wordt opgesteld. Tevens zal dan een goede budgettering noodzakelijk zijn om tot een juiste beslissing te komen.

 

Opstellen plan van uitvoering

Als vervolg op het plan van aanpak is het vaak nuttig in een vroeg stadium reeds de uitvoering vast te leggen om al te grote verrassingen te voorkomen. Als de voorbereiding goed is dan is reeds het halve werk gedaan!