REVIS-bewegwijzering voor bedrijventerreinen kan worden onderverdeeld in twee typen.

Individuele bewegwijzering

Dit is een zogenaamd portaalbord waar de namen van de afzonderlijke bedrijven op vermeld staan evenals straatnamen en overige vermeldingen. Bij deze portaalborden maakt REVIS gebruik van de zelfde systematiek als de ANWB:

  • Aanduiding bedrijfsterrein: wit bord met zwarte letters
  • Straatnamen: blauw bord met witte reflecterende letters
  • Bedrijfsnamen: wit bord met zwarte letters
  • Hoofdroute: groen bord met witte reflecterende letters

Hoofdinformatiepanelen

Dit is een groot paneel waarop alle deelnemende bedrijven vermeld worden samen met het adres en/of code. Ook een aanduiding in een plattegrond behoort tot de mogelijkheden. Deze hoofdinformatiepanelen worden vaak bij de entree van een groter bedrijventerrein geplaatst. Hierdoor kunnen veel bedrijven tegelijkertijd en op dezelfde prominente plaats vermeld staan. Nadeel van een hoofdinformatiepaneel is, dat de bezoeker moet stoppen om de informatie op te kunnen nemen.