Ieder bedrijventerrein heeft zijn eigen specifieke kenmerken, waardoor ieder bedrijventerrein apart wordt bekeken. REVIS maakt een plan voor de bewegwijzering. In praktijk komt dat meestal op het volgende neer: De bewegwijzering sluit aan op de ANWB-verwijzingen naar het bedrijventerrein. Dit betekent dat niet alle mogelijke invalswegen en weggetjes worden betrokken, maar alleen de hoofdtoegangswegen.

 

De bewegwijzering van REVIS is vervolgens zodanig opgezet, dat de bezoeker die de groene route (aangeduid met 'overige/others') volgt, vanzelf de namen van de deelnemende bedrijven langs de route aantreft. Op de borden staan zowel de straatnamen als de bedrijfsnamen vermeld. Deze hoofdroute is zo bepaald, dat de bedrijven worden bereikt zonder noemenswaardig om te rijden.

Verder is het systeem zodanig opgezet dat de bezoeker zijn voertuig niet hoeft te verlaten en kan blijven rijden. Dit verhoogt het gemak en de verkeersveiligheid. Hiernaast vindt u een voorbeeld van hoe het bewegwijzeringsysteem in de praktijk werkt. In het voorbeeld wordt de route beschreven naar Fleskens Vormgeving op Industrieterrein Vluchtoord te Uden aan de hand van een serie foto's.